W obecnych czasach młodym ludziom najbardziej brakuje pozytywnych autorytetów i prawidłowego świata wartości. Dlatego szkolny wolontariat wydaje się być doskonałym sposobem na przeciwdziałanie temu zjawisku. Rozwijanie poczucia satysfakcji z niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym, promowanie dobra i szlachetności przyczynia się realnie do podniesienia kompetencji emocjonalno- społecznych uczniów. Obserwujemy to wyraźnie, odkąd w naszej szkole działa Wolontariat. Młodzi społecznicy, uczestnicząc w rozmaitych pomocowych akcjach, zdobyli uznanie ze strony innych, wzmocnili poczucie własnej wartości, zyskali nowych przyjaciół, nabyli umiejętności interpersonalne, zdobyli nową wiedzę i doświadczenie, dostrzegli potrzeby innych, a finalnie zbudowali prawidłową hierarchię wartości. Uczynili to, angażując się w ideę „Szlachetnej Paczki”( dzięki której beneficjentka ich wsparcia stała się „szkolną babcią”), wspierając działalność świdnickiego schroniska dla zwierząt ( w tym wirtualnie adoptując pieska), nawiązując stałą współpracę z Domem Pogodnej Starości „Starzyk” w Jedlinie Zdroju, w ramach której systematycznie odwiedzają podopiecznych seniorów, aby spędzić z nimi czas, zagrać w szachy, porozmawiać itd. Oprócz cyklicznych działań szkolni społecznicy dołączają się do wielu bieżących akcji charytatywnych, zbierają karmę dla zwierząt, wykonują kartki świąteczne dla samotnych seniorów ze środowiska lokalnego, organizują zbiórki rzeczowe dla najbardziej potrzebujących. Wszystko robią w wolnym czasie i dobrowolnie. Zapłatą za ich pracę i zaangażowanie jest czyjś uśmiech, szczęście i wdzięczność. Zgodnie twierdzą, że to wynagradza im wszystko. Zaręczają także, że sentencja mówiąca o tym, że” im więcej dobra dajesz, tym więcej otrzymujesz” jest absolutną prawdą.

    Zatem pomagajmy, bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka, na potrzeby zwierząt, bo wtedy stajemy się lepsi.

Angelika Jaśkiewicz

KONKURS NA WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2023

Ruszył konkurs na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2023. Już dziś zgłoś swojego kandydata, z którym współpracujesz, by wyrazić swoje uznanie dla jego pracy. Spraw by inni poznali Twojego bohatera i pozwól się nim zainspirować!  

Praca wolontariusza to jedna z najpiękniejszych form pomocy. To bezinteresowne działania płynące prosto z serca, zaangażowanie, poświęcony czas i energia, zmaganie się z często trudnymi wyzwaniami. To budowanie siły psychicznej, oddawanie cząstki siebie innym- nie otrzymując korzyści materialnej. Jest to chwalebna i wysokowartościowa forma niesienia pomocy. Wolontariat otwiera oczy; działając, wolontariusz szybko orientuje się, kim naprawdę jest, jaki potencjał w nim drzemie i jakie wartości są mu bliskie. Współpracując,  wymienia się energią i pasją z innymi osobami i buduje siebie na nowo, bogatszego o nowe doświadczenia, poglądy, siłę i radość płynącą z niesienia pomocy. 

Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane w czasie gali wolontariatu, a także będą przedstawione  w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Korpusu Solidarności i NIW-CRSO.

Konkurs trwa do 1 października 2023 roku, zgłoszenia można wysyłać wyłącznie za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie: https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/ 

Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Kto z Twojego otoczenia zasługuje na takie wyróżnienie, zauważenie oraz podziękowanie? Nie czekaj, zgłoś swojego kandydata!

Szczegóły oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/art/ruszaja-konkursy-na-wybor-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci-2022.165.html

Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu DSystematycznego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.