Nasza Fundacja

Jest organizacją pozarządową powstałą w 2008 roku, a do głównych celów statutowych należy: propagowanie odpowiednich wartości z zakresu kultury, sztuki, wsparcia społecznego oraz szeroko rozumiana pomoc drugiej osobie. Fundacja swoje działania kieruje do wszystkich grup społecznych: seniorów, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnością. Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji i koordynacji różnych projektów lokalnych, regionalnych z obszaru edukacji, kultury, organizacji szkoleń, wyjazdów, konkursów. Fundacja od kwietnia 2021 do grudnia 2023 roku, realizuje zadania w ramach Programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”, pt. Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023. Program prowadzony jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od momentu powstania Fundacja aktywnie współpracuje z samorządem lokalnym i regionalnym, m.in. Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Do najważniejszych celów statutowych, w których nasza organizacja prowadzi działania misyjne zalicza się m.in.: działalność oświatowo-wychowawczą oraz naukowo-dydaktyczną, działania na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego, rozpowszechnianie kultury i sztuki jako dziedzin życia społecznego i wiele innych…

Działalność
oświatowo-wychowawcza

Działalność
naukowo-dydaktyczna

Ochrona środowiska
i życia ekologicznego

Rozpowszechnianie
kultury i sztuki

I wiele innych...

Wiele innych akcji, o których możesz dowiedzieć się w zakładce Działalność. Zachęcamy do przyłączenia się do nas – wszelkie szczegóły dotyczące wolontariatu znajdziesz w zakładce Wolontariat  Polub nas również na Facebooku – Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit, tu na bieżąco informujemy o akcjach i szkoleniach. Jeśli masz pytania, możesz skontaktować się z nami poprzez email: wolontariat.swidnica@gmail.com lub przez telefon, pod numerem 505 011 168.