Korpus Solidarności

Korpus Solidarności to rządowy program rozwoju wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Projekt Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu, który realizuje Fundacja, koncentruje się na czterech grupach odbiorców z województwa dolnośląskiego:

• wolontariuszach,

• koordynatorach wolontariatu,

• organizatorach wolontariatu,

• otoczeniu wolontariatu.

Wolontariusze

Wolontariusze to osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia.

Działania:

 • szkolenia podstawowe z zakresu wiedzy o wolontariacie „ABC wolontariatu” oraz „Postaw na wolontariat – WYGRYWAM!”,

 • spotkania promocyjne działań Szkolnego Korpusu Solidarności,

 • akcje społeczne z udziałem wolontariuszy „Mikołajki w DPS” oraz przygotowanie spotu reklamowego, zachęcającego do włączenia się do działań Korpusu oraz wolontariatu „Wolontariat to jest to!”,

 • działania rozwijające jak szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie rozwijające kompetencje osobiste, wizyty studyjne w różnych placówkach, gdzie potrzebne jest wsparcie i obecność wolontariuszy m.in. hospicjum, jadłodajnia oraz wyjazd integracyjno-inspirujący dla grupy wolontariuszy,

 • organizacja i promocja konkursu Wolontariusz Roku w regionie – podziękowanie i docenienie wszystkich działań woluntarystycznych,

 • poradnictwo dla wolontariuszy.

Koordynatorzy

Koordynatorzy to osoby, które współpracują z organizatorami wolontariatu w zakresie zarządzania pracą wolontariuszy. Działalność ta może stanowić zarówno zawodową (płatną) aktywność, jak i może być wykonywana w ramach wolontariatu.

Działania:

 • szkolenia podstawowe przygotowujące koordynatorów do organizacji wolontariatu w placówce. Tematyka związana z podstawami wiedzy o wolontariacie oraz o prowadzeniu grupy wolontariuszy,

 • debaty wolontariackie – mają na celu poznanie odpowiedzi na pytania min. związane z byciem liderem, jak nie zatracić siebie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z koordynowaniem zespołem wolontariuszy i ich działań,

 • działania rozwijające dla koordynatorów – w postaci szkoleń z relacji i motywacji wolontariuszy, spotkanie wyjazdowe mające na celu zbudowanie siły liderów, warsztaty, wizyty studyjne m.in. w siedzibie Caritas,

 • poradnictwo dla koordynatorów.

Organizatorzy

Organizatorzy wolontariatu to organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, działające w różnych obszarach życia społecznego, zainteresowane współpracą z wolontariuszami i rozwijaniem działań wolontariackich zarówno w środowisku lokalnym, jak i na poziomie regionalnym oraz krajowym.

Działania:

 • szkolenia związane z promocją działań wolontaryjnych w mediach społecznościowych, ich rola i skuteczność,

 • szkolenia rozwijające kompetencje liderskie,

 • poradnictwo dla organizatorów wolontariatu – w ramach poradnictwa, doradca dokonuje wspólnie z organizatorem wolontariatu rozpoznania potrzeb dotyczących zaangażowania w wolontariat, przekazuje podstawową, praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania wolontariatem. Będzie można zadać nurtujące pytania i uzyskać na nie odpowiedź,

 • szkolenia dla nauczycieli dotyczące organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności, m.in. tematyka jak prowadzić szkolne koło wolontariatu, jak zorganizować i poprowadzić zespół wolontariuszy, zostaną przedstawione dobre praktyki, przykłady zrealizowanych akcji,

 • lokalne spotkania branżowe dotyczące np. wolontariatu w kulturze, w pomocy społecznej, sportowego. Tematem przewodnim spotkania jest wspólne zastanowienie się nad obecnymi potrzebami oraz kierunkiem pomocy potrzebującym. Jednym z istotnych celów spotkań jest networking, nawiązywanie relacji i współpracy, dzielenie się pomysłami, które sprawdzają się w danej branży.

Otoczenie

Otoczenie to obywatele, instytucje, opinia publiczna mający pośredni i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wolontariatu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Do grupy tej adresowane będą przede wszystkim działania promocyjne i wizerunkowe, mające zachęcić do współpracy i włączenia się w działania ochotnicze.

Działania:

 • spotkania lokalnych koalicji wolontariatu, powołanych w celu rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym,

 • projekty rozwijające i integrujące lokalną społeczność w obszarze wolontariatu. Jak np. kampania w mediach społecznościowych, która ma zainspirować i promować działania wolontariackie „MODA NA WOLONTARIAT”, drugi projekt „Wkręceni w pomaganie” – ma na celu stworzenie sieci specjalistów, z różnych dziedzina jak np. hydraulika, elektryka, nauka języka, korepetycje lekcyjne, rozwój pasji, różne umiejętności, którymi możemy bezpłatnie podzielić się z innymi potrzebującymi.

Karta Wolontariusza

To nie prawda,  że wolontariusze tylko dają coś od siebie. To korzyści płynące z obu stron. Dla aktywnych wolontariuszy Korpus Solidarności przygotował specjalny program – Kartę Wolontariusza. W ramach tej karty uczestnicy będą mogli korzystać z wielu ulg, bonusów. Dzięki karcie będzie można np. skorzystać z bezpłatnych wejść na wydarzenia kulturalne czy sportowe, wziąć udział w specjalnych szkoleniach.