Wolontariusze niosą pomoc humanitarną, podejmują inicjatywy, wspierają przestrzeganie praw człowieka, udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, czy dotkniętym ubóstwem oraz wykluczonym z innych powodów. Angażują się w pracę na rzecz innych osób i instytucji: w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej czy schroniskach dla zwierząt.

Zjawisko wolontariatu – bezpłatnej i dobrowolnej pracy na rzecz innych – znane jest od starożytności, w Europie rozwinęło się dzięki chrześcijaństwu i działalności zakonów. Jego szczególny rozkwit przypada na XVIII/XIX wiek. Za początek współczesnego wolontariatu uważa się założoną w 1920 r. przez szwajcarskiego pacyfistę Pierra Céserole’a międzynarodową organizację Service Civil International (SCI). Ta organizacja niosła pomoc poszkodowanym przez I wojnę światową, a także wspierała odbudowę miast ze zniszczeń. 

Pomimo że wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność, to ich praca wiele daje wspieranym przez nich osobom, grupom społecznym, a także im samym! Odczuwają oni m.in. satysfakcję z niesienia pomocy i dobra, zdobywają wiedzę i doświadczenie, mają poczucie sensu, uznanie ze strony innych. Jest to także inwestycja w siebie, ponieważ wolontariat daje możliwości zdobycia  nowych kontaktów i umiejętności.  Może to być także etapem zdobywania referencji. 

Motywacje wolontariuszy są różnorakie, wynikają z chęci niesienia pomocy, chęci posiadania realnego wpływu na dokonujące się zmiany, pracy na rzecz ważnych dla siebie wartości itp. Weronika Jarosz-wolontariuszka Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit, koordynator wolontariuszy Rządowego Programu Wspierania Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności w rozmowie z  nami podzieliła się swoimi doświadczeniami w działalności wolontariackiej. 

Co sprawiło, że wolontariat pojawił się w Twoim życiu?

Z wolontariatem miałam styczność już od dziecka, zaangażowałam się w niego dzięki harcerstwu jeszcze w szkole podstawowej. Myślę, że będąc w grupie znajomych, łatwiej podejmuje się działania na rzecz innych, dlatego cieszę się, że harcerze wspierają różne akcje społeczne.

Na czym polega Twoje zaangażowanie w ramach wolontariatu?

W ramach wolontariatu angażuję się, razem ze znajomymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w organizację różnych wydarzeń społeczno-kulturalnych, m.in. koncerty i festiwale (Sudeckie Forum Inicjatyw, festiwal Light For Life, koncert Sygnał Miłosierdzia). Dodatkowo pomagałam w Głuszycy przy Dziennym Domu Opieki Senior +, a także opiekowałam się dziećmi w trakcie organizowania warsztatów.

W ramach działań w Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit angażuję się w różne działania skierowane do wolontariuszy oraz koordynatorów. Dzięki wsparciu z NIW mogę się szkolić i podnosić własne kompetencje osobiste, brać udział w licznych akcjach społecznych, promujących wolontariat oraz sama idee wolontariatu długoterminowego. Korpus Solidarności daje wsparcie w szerokim spektrum możliwości.

Co motywuje Ciebie do pomagania?

Do pomagania motywuje mnie przede wszystkim świadomość, że czasami do pomocy nie trzeba nawet pieniędzy, wystarczy dobre słowo, pomocną dłoń, rozmowa. Dodatkowo lubię, jak dzieje się coś nowego, mam okazję poznać ciekawych ludzi.

Wolontariat zmienia świat i życie innych na lepsze. A czy zmienia osobę samego wolontariusza?

Wolontariat ubogaca człowieka. Jestem zdania, że sytuacje, w jakich znajduje się wolontariusz, odciskają na nim ślad, pozostawiają wspomnienia i dodają mu doświadczenia. Nierzadkie problemy wiele uczą, ćwiczą cierpliwość, pozwalają patrzeć na sprawy z innej perspektywy.

Czy zdarzyła się taka sytuacja, która utwierdziła Panią w przekonaniu, że jest Pani odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu?

Tak, wydaje mi się, że czasem zdarzały się sytuacje, w których dostrzegałam, że potrzebna była moja wrażliwość, cierpliwość lub umiejętność sprawnego zarządzania zespołem.

Czy poleca Pani bycie wolontariuszem, innym osobom?

Jak najbardziej polecam bycie wolontariuszem. To jest pewnego rodzaju sposób życia, który raz zastosowany ciężko zmienić na inny, można go tylko wzbogacać. Mówi się, że wolontariat jest bezinteresowny, szlachetnie poświęcamy innym swój czas, pieniądze, energię. Dla mnie wolontariat nie jest jednak tylko dawaniem, bo często radość tych, którym się pomaga, jest bezcenna. Za swój wolontariat można dostać wdzięczność, uśmiech, doświadczenie, docenienie przez kogoś, a nawet korzystać ze szkoleń i wyjazdów w celu dalszego rozwoju. Sama miałam okazję być wyróżnioną i zostałam zaproszona na Campus Wolontariat 2023, który był dla mnie świetnie spędzonym czasem. Zorganizowany w dworku nad Pilicą służył nie tylko wypoczynkowi, ale przede wszystkim poznaniu inspirujących wolontariuszy z całej Polski, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem, motywowali innych. Oprócz siebie nawzajem towarzyszyli nam mentorzy, szkoleniowcy lub wyjątkowe osoby, np. Jaś Mela. Z całego serca zachęcam do zaangażowania się w pomoc innym, nawet mała zmiana wystarczy do tego, aby czyjś świat stał się lepszy.

Wolontariat posiada swój ponadczasowy sens i w każdej epoce jest on dla społeczeństwa prawdziwym darem szlachetnych serc. Przez dynamizm przemian społecznych, wydaje się, ze idea wolontariatu w aspekcie społecznym nabrała nowego szczególnego znaczenia i wartości. 200 lat temu średnio 80% pracującego społeczeństwa (nawet w państwach wysokorozwiniętych) trudziło się rolnictwem, w usługach zatrudnionych było około 15% a w manufakturze zaledwie około 5%. Dzisiaj ta struktura wygląda zupełnie inaczej. W krajach wysokorozwiniętych do 80% pracującego społeczeństwa zatrudnionego jest w usługach, w przemyśle pracuje około 15% a rolnictwem zajmuje się mniej więcej 3 % ogółu. Nie chodzi tu jednak tylko o proporcje ani nowe wymagania zawodowe związane z tymi zmianami a o zupełnie nową kulturę życia. Wyróżnikiem naszych czasów jest dynamika, częste zmiany miejsca pracy i kwalifikacji, a także życie na kredyt. Powstał swego rodzaju paradoks. Żyjemy w czasach kiedy trwałość więzi międzyludzkich została naruszona, więc bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy cech takich jak: samodzielność w myśleniu i działaniu, równowaga emocjonalna, kreatywność, zdolność do inwencji, lojalność oraz rzetelność.

Świadczona pomoc zmienia świat na lepsze. Pomoc świadczona na rzecz fundacji, organizacji, indywidualnych osób zmienia świat na lepsze. Nawet najmniejsze działanie ma realny wpływ na innych. Co daje pomaganie innym? Poprawia samopoczucie osobie, która potrzebowała pomocy – pokazuje,że nie została osamotniona ze swoim problemem czy nieszczęściem, niesie nadzieję. Bezinteresowne dawanie  swojej pomocy, czasu i sił to mnożenie dobra – wzbogaca i uszczęśliwia  również pomagającego. Czyni człowieka silniejszym- nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Nadaje sens i określa cele w życiu.

Nawet najmniejsze działania mają realny wpływ na innych. Razem możemy zdziałać o wiele więcej!

Dzielmy się miłością, by otaczający nas świat stał się piękniejszy, by szerzyło się braterstwo, a dobro wspólne mogło być bronione i wzbogacone dzięki odpowiedzialnej trosce!

KONKURS NA WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2023

Ruszył konkurs na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2023. Już dziś zgłoś swojego kandydata, z którym współpracujesz, by wyrazić swoje uznanie dla jego pracy. Spraw by inni poznali Twojego bohatera i pozwól się nim zainspirować!  

Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane w czasie gali wolontariatu, a także będą przedstawione  w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Korpusu Solidarności i NIW-CRSO.

Konkurs trwa do 1 października 2023 roku, zgłoszenia można wysyłać wyłącznie za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie: https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/ 

Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Pomyśl, może ktoś z Twojego otoczenia zasługuje na takie wyróżnienie oraz zauważenie i podziękowanie.

Szczegóły oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/art/ruszaja-konkursy-na-wybor-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci-2022.165.html

Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu DSystematycznego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.