7 października 2023 r. odbyło się szkolenie “Animator czasu wolnego” w Centrum Edukacji Katolickiej przy Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. Uczestników ciepło powitała i zmotywowała do aktywnego udziału pani Iza Orczykowska. Prowadząca, pani Angelika Jaśkiewicz, pedagog z osiemnastoletnim doświadczeniem, przedstawiła swoją osobę i zachęciła innych do zrobienia tego samego w ramach integracji grupy i bliższego poznania siebie nawzajem. Ciekawym elementem wprowadzenia do szkolenia była zabawa integracyjna w kręgu, mająca na celu ułatwienie zapamiętania imion innych. Następnie nastąpiło omówienia zagadnienia i problematyki czasu wolnego. Każdy z nas inaczej definiuje to pojęcie. Pani Jaśkiewicz przedstawiła szereg zabaw i ich metodykę, uczestnicy chętnie partycypowali w ćwiczeniach. Salę wypełniała przyjazna atmosfera, żarty, ale też duża dawka wiedzy oparta na wieloletnim doświadczeniu prowadzącej, która przestawiała wszystko w sposób dostępny i merytoryczny, co sprawiało, że przekazywane informacje były szybko przyswajane. Uczestnikom szczególnie spodobały się różnorakie zabawy z chustą KLANZA, która jest multifunkcyjnym narzędziem wykorzystywanym przy ćwiczeniach integracyjnych. Wszystkie przedstawione zabawy oscylowały wokół budowania poczucia akceptacji wśród dzieci i poczucia własnej wartości, aktywności całej grupy, rozładowaniu napięcia czy nadmiaru energii. Były to ćwiczenia, które organizują czas wolny w wartościowy, zabawny i ciekawy sposób. Uczestnicy zostali wzbogaceni o nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności. Przygotowany został poczęstunek, który był miłym elementem przerwy podczas szkolenia. 

Przy końcowej ewaluacji spotkania można było odczuć zadowolenie każdego, kto brał udział w szkoleniu oraz poczucie produktywnie spędzonego czasu w przyjemny sposób. To była nauka poprzez zabawę, która przypadła do gustu każdemu reprezentantowi swojej grupy wiekowej, ponieważ to nie było tylko nabywanie wiedzy, ale także aktywne uczestnictwo w działaniach, które pozytywnie wpływają na dzieci. Był to niezwykły czas, z którego każdy wyniósł wiele dobrego, by móc wykorzystywać nowe umiejętności dla niesienia dobra.

Szkolenie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności” Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.