IX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych. Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj –
człowiek o niezłomnej wierze”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu,
to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja, biskupa z Myry.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz
dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:
 I nagroda wynosi 2000 PLN,
 II nagroda – 1000 PLN,
 III nagroda – 500 PLN.
Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Szczegółowe tematy prac:

 1. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka umacniającego wiarę Twoją
  oraz Twoich koleżanek i kolegów.
 2. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka wierzącego w Kościół
  Chrystusowy i wskazującego Twoje miejsce w Kościele (Eucharystia, sakramenty,
  wspólnota).
 3. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, najpiękniejszego prezentu duchowego dla
  Kościoła Chrystusowego – który z jego czynów najbardziej przemówił do Ciebie.
 4. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja umacniającego wiarę we współczesnym świecie
  za pomocą uczynków, które znasz z historii o tym świętym.
 5. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, który wierzył i kochał Kościół Chrystusowy –
  jak postać tego świętego może być inspiracją dla głoszenia miłości Chrystusa wśród
  koleżanek i kolegów.
  Harmonogram konkursu:
   Do 19 listopada 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych
   5 grudnia 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu, koncert połączony z galą finałową,
  który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (przy Placu Teatralnym 1)
  o godz. 17.00.
  Zgłoszenia i pełne informację o konkursie na stronie https://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/
  Informacje w sprawie konkursu: swmikolaj@fsd.lublin.pl

Regulamin dostępny na stronie: https://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/https://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/