W dniu 03.12.2023 w Centrum Kultury w Głuszycy odbyła się uroczysta Gala Wolontariusz Roku 2023. W ten sposób chcieliśmy uhonorować osoby, które wyróżniają się wyjątkowym zaangażowaniem i oddaniem w działalności wolontariackiej. Z uwagi na ciężką pracę, którą wolontariusze wkładają w pomoc innym, zdecydowaliśmy się nadać im tytuł “Wolontariusza Roku”.  

Zorganizowaliśmy konkurs, który pomógł nam w tym trudnym wyborze. Kandydatami byli wolontariusze, którzy biorą udział w naszych projektach i działaniach, ale także ci spoza fundacji, którzy zostali zgłoszeni przez swoich koordynatorów. Czynnikami decydującymi było zaangażowanie wolontariuszy i innowacyjne podejście do działań wolontariackich. Proponowane przez nich projekty i działania przyniosły wymierne korzyści grupom, do których były  celowane. Empatia i poświęcenie wolontariuszy są dla nas inspiracją, są to także cechy, które zasługują na wyróżnienie. 

Tytuł Wolontariusza Roku 2023 otrzymują:

Serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie, serce, siły, dobroć, innowacje i zasoby, jakie wkładacie, by nieść światu pomoc i dobro! 

Gala Wolontariusz Roku 2023 obfitowała w emocje! Wydarzenie uświetnił teatralny występ dzieci oraz jubileuszowy tort 15-lecia Fundacji Berit! Honory czynił biskup Marek Mendyk. Uroczysta i radosna atmosfera, nagrodzenie wolontariuszy, jubileusz naszej fundacji- ten dzień zapamiętamy na długo! 

Uroczystość pełna wrażeń była nawiązaniem do Dnia Wolontariusza obchodzonego 5 grudnia. Wolontariusze to osoby, która dobrowolnie niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz ludzi i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. To wspaniali ludzie, którzy swoją pracą i umiejętnościami niosą dobro. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom! 

Uroczystość została przeprowadzona dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit z siedzibą w Głuszycy, będący Lokalnym Partnerem Korpusu Solidarności –  Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.