Wszystko o Korpusie Solidarności

Korpus Solidarności to rządowy program rozwoju wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Projekt Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu, który realizuje Fundacja, koncentruje się na czterech grupach odbiorców z województwa dolnośląskiego:

• wolontariuszach,

• organizatorach wolontariatu,

• koordynatorach wolontariatu,

• otoczeniu wolontariatu.

Realizowany projekt ma doprowadzić do osiągnięcia przez naszą Fundację następujących rezultatów:

• rozwój, podniesienie jakości oraz promocja wolontariatu na Dolnym Śląsku, a także wskazanie wartości i korzyści z niego płynących, wzrost liczby wolontariuszy długoterminowych,

• zdobycie nowych oraz wzmocnienie posiadanych umiejętności, doświadczeń i kompetencji cenionych i pożądanych na rynku pracy, a także pomocnych w codziennej komunikacji oraz pracy zawodowej (zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, kierowanie zespołem, poznanie własnych mocnych i słabych stron, organizacja pracy, obowiązkowość, odpowiedzialność i wiele innych),

• wzrost i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wolontariatu,

• pokazanie dobrych praktyk oddziaływania współpracy sektora pozarządowego z samorządem Województwa Dolnośląskiego na rzecz innych instytucji prywatnych w zakresie realizacji polityk wsparcia osób potrzebujących,

• budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku wolontariatu,

• ukazanie ważności wolontariatu poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, cykliczny konkurs na Wolontariusza Roku, co ma wpłynąć na pokazanie jak ważna i doceniana jest praca „bezinteresowna”,

• promocja regionu, aktywność lokalnej społeczności, pokazanie wartości drugiego człowieka,

• współpraca różnych organizacji wspierających idee wolontariatu, wypracowanie wspólnych rozwiązań, mających usprawnić działania oraz upowszechnić dobre praktyki.

Za nami już pierwsze działania na rzecz wolontariuszy – szkolenia podstawowe z wiedzy na temat „ABC wolontariat”, pierwsze szkolenia rozwojowe dla wolontariuszy z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyjazd integracyjno-inspirujący do Domu Pomocy Społecznej, gdzie ciężką pracą chcieliśmy uporządkować ogród dla seniorów.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają za zadanie pokazać, że pomoc innym jest wartością nieocenioną, uwrażliwia i pozwala poznać inne oblicza naszego życia.

Wiele akcji i działań jeszcze przed nami, więc na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Jeżeli w Państwa otoczeniu są osoby, które chciałby zaangażować się w działania służące rozwoju wolontariatu, mają ciekawe pomysły, chcą rozwijać swoje pasje lub organizacja, w której działają chce podnieść kompetencje swoich członków – koniecznie napiszcie lub zadzwońcie do naszego biura.

Korpus Solidarności stworzył platformę System Obsługi Wolontariatu (SOW) – specjalny serwis internetowy, który m.in. umożliwia znalezienie wolontariuszom ciekawych ofert. SOW to też miejsce gdzie organizacje mogą poszukać wolontariuszy do swoich działań np. wolontariuszy na spacery z psami, pomoc w instytucji kultury lub cykliczna pomoc seniorom.

To nie prawda, ze wolontariusze tylko dają coś od siebie. To korzyści płynące z obu stron. Dla aktywnych wolontariuszy Korpus Solidarności przygotował specjalny program – Kartę Wolontariusza. W ramach tej karty uczestnicy będą mogli korzystać z wielu ulg, bonusów. Dzięki karcie będzie można np. skorzystać z bezpłatnych wejść na wydarzenia kulturalne czy sportowe, wziąć udział w specjalnych szkoleniach.

Więcej o Karcie Wolontariusza – tutaj.

Program ma też za zadanie wspierać lokalne organizacje, instytucje życia społecznego. Jeżeli należysz do takiej organizacji, zapraszamy do włączenia się w akcje społeczne , debaty czy fora dyskusyjne, na temat rozwoju i kierunku wolontariatu długoterminowego. Chcemy razem kreować wizerunek wolontariatu w naszej lokalnej społeczności.